Z zycia szkoly
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W dniu 19. 06. 2019r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Absolwenci uroczyście przekazali sztandar szkoły młodszym koleżankom i kolegom.Uczniowie i słuchacze otrzymali świadectwa ukończenia szkoły a absolwenci z wysoką średnią nagrody książkowe. Żegnając absolwentów Dyrektor Alina Lewandowska życzyła wytrwałości w pokonywaniu kolejnych szczebli edukacji, cierpliwości w poszukiwaniu pracy, satysfakcji z jej wykonywania a przede wszystkim zdrowia i szczęścia rodzinnego. Dyrektor Alina Lewandowska odczytała podziękowania dla młodzieży, która podejmowała działania na rzecz środowiska lokalnego oraz budowała pozytywny wizerunek szkoły przez osiągnięcia sportowe.Warty podkreślenia jest fakt, iż Zespół Medycznych Szkół Policealnych otrzymał za osiągnięcie statusu laureata w mieście Płock w zestawieniu Orły Edukacji 2019.W roku szkolnym 2018/2019 Polski Czerwony Krzyż przyznał naszej szkole medal 60 lat Honorowego Krwiodawstwa za zasługi i aktywną działalność na rzecz rozwoju Polskiego Czerwonego Krzyża.Na koniec uroczystości przedstawicielka Samorządu Szkolnego żegnając całą społeczność szkolną, życzyła wszystkim wspaniałych, wyjątkowych wakacji i udanego aktywnego wypoczynku.