Z zycia szkoly
Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

W dniach 16-17.03.2023r. odbył się kolejny kurs- „Zarządzania projektami”, w ramach Projektu unijnego „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A.

Słuchacze uzyskali wiedze z zakresu:
-planowania – w myśl sentencji „Nie znając kierunku ani celu podróży nie dostaniesz biletu” czyli od potrzeby do celu opracowywania i kontrola budżetu projektu,
-realizacji- z uwzględnieniem takich elementów jak dobór zespołu projektowego, monitoring postępu rzeczowego i finansowego oraz ewaluacja, promocja projektu, zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie,
-rozliczenia i zakończenia projektu.
Bardzo dziękujemy.

?