Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Płocku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Alina Lewandowska. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru Szkoły nowemu składowi pocztu.

Pani Dyrektor Alina Lewandowska podsumowała kończący się rok szkolny. Gratulowała absolwentom, dziękowała nauczycielom i uczniom za pracę i trud, jaki włożyli w edukację i rozwój osobisty.
Absolwenci otrzymali z rąk Pani Dyrektor i nauczycieli opiekunów: świadectwa, nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, dyplomy i podziękowania za reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym, prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz osiągnięcia sportowe.

Głos zabrała również Pani Kamila Łapińska Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Dziękowała Gronu Pedagogicznemu, a młodszym kolegom i koleżankom życzyła wielu sukcesów w przyszłym roku szkolnym.

Uczniowie i słuchacze po oficjalnej uroczystości mieli okazję spotkać się w klasach z opiekunami, podziękować i podzielić się platanami wakacyjnymi. Nie zabrakło również pamiątkowych zdjęć…
ŻYCZYMY WSZYSTKIM udanych wakacji, a absolwentom realizacji planów osobistych i zawodowych.

Dodaj komentarz